Dla inwestorów

M4B S.A. jest wyspecjalizowaną firmą technologiczną, która oferuje kompleksowe rozwiązania produktowe z zakresu Digital Signage wraz
z autorskim systemem zarządzania treścią – WAVE Professional. WAVE pozwala na dotarcie z przekazem informacyjnym nawet do kilku milionów osób dzięki możliwości wyświetlania określonych treści za pośrednictwem rozproszonej sieci ekranów LCD, LED
i projektorów.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na prace dotyczące uruchomienia nowej strony internetowej, dane w sekcji inwestorskiej są w trakcie aktualizacji.

Władze spółki

Zarząd M4B S.A.

Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu

Ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania nowych technologii oraz narzędzi przy budowie systemów informatycznych. Karierę zawodową związał z WA-PRO Sp. z o.o., gdzie objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Kierował m.in.: projektem budowy linii systemów dla DOS oraz Windows (WF-Mag, WF-Gang). Zarządzał przedsięwzięciem wprowadzenia systemów sprzedaży mobilnej pod nazwą WA-PRO Mobile.
Realizował także projekt wdrożenia systemu zarządzania majątkiem trwałym dla Wojskowej Akademii Technicznej.
Funkcję Prezesa Zarządu M4B S.A. pełni od początku istnienia Spółki.

Piotr Toński – Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Pełnił funkcję Prezesa takich spółek jak Terminus sp. z o.o., Exante sp. z o.o. oraz Activ8 sp. z o.o.
Specjalizuje się w realizacji złożonych projektów informatycznych, tworzeniu rozwiązań aplikacyjnych i konstruowaniu rozwiązań technicznych.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu M4B S.A. pełni od początku istnienia Spółki.

Paweł Perz – Wiceprezes Zarządu

Ukończył wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności telekomunikacja. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w branży IT, z ugruntowaną wiedzą w zakresie zarządzania sprzedażą w dziedzinie rozwiązań software’owych dla sektora B2B. Pełnił funkcje zarządcze i kierownicze  m.in. w HS Partner Sp. z o.o., HS Partner Pro-Test S.A., Bliscy Sp. z o.o., LSI Software S.A.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu M4B S.A. pełni od września 2016 roku.

Rada Nadzorcza

dr Adam Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009r. obronił tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce Służewiec – Tory Wyścigów Konnych sp. z o.o. na stanowisku doradcy prawnego oraz kierownika Działu Organizacyjno- Technicznego przy Biurze Zarządu. Pełnił funkcję głównego specjalisty ds. prawnych w Biurze Zarządu przedsiębiorstwa Nafta Polska S.A. Współpracował także z „Plantpress” sp. z o.o. jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2006r. związany z PROFESSIO Kancelarią Prawniczą Kamiński sp. k.
Kształci studentów Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz hazardowym. Posiada świadectwo zawodowe Ministra Finansów oraz licencję sędziego wyścigów konnych.
Na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej M4B S.A. od 2007 roku.

Bartosz Radziszewski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Pracował z markami tj: Gillette, Scholl, Wella, Dr Witt, RedBull, Egger Germany and Krono Group oraz koncernami Procter&Gamble, Samsmak Foods.

Pełnił funkcję Communication Managera w jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – Era GSM.
Zasiada w zarządach oraz radach nadzorczych wielu spółek zajmując się finansami i kontrolingiem. Był m.in.: członkiem rady nadzorczej firmy Vattax jednej z największych spółek świadczących w Polsce usługi outsourcingu księgowości kadr i płac oraz audytu i doradztwa podatkowego.

Obecnie na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz prezesa zarządu spółki Grupa – T S.A. Z M4B S.A. związany od 2008 roku.

Alicja Huryn-Leśniewska – Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od listopada 2011 roku posiada Certyfikat przewodnika miejskiego po Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
Od grudnia 2015 roku jest pracownikiem firmy Wave Interative sp. z o.o.
W latach 1999 – 2000 – Wice Prezes Zarządu spółki Vattax-Personel Sp. z o.o.

Katarzyna Borkowska – Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentką podyplomowych studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Pani Katarzyna Borkowska od listopada 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Od listopada 2011 roku pełni funkcję Prawnika w spółce Corvus Corporate
Finance Sp. z o.o.
Od maja 2016 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno Sp. z o. o.
Od maja 2016 r. do chwili obecnej – Społeczny Kurator Sądowy w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Od grudnia 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Eurosnack S.A.
Od listopada 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Flucar S.A.
W okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r. – Specjalista – samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i handlowych w pionie inwestycyjnym w spółce PlastPack Company S.A.
Od czerwca 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki New Gym S.A.
Od czerwca 2015 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki Even Concept Sp. z o.o.
Od maja 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A.
Od kwietnia 2014 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.
Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki FX Trade S.A.
W latach 2013 – 2016 – Społeczny Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
W latach 2012 – 2014 – Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o.
W okresie od lutego 2010 r. do października 2011 r. – Prawnik w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Regulamin WZA

Wzory dokumentów

Wniosek akcjonariusza dotyczący zgłoszenia projektów uchwał na ZWZ

Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Kontakt

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

2016.01.11 NWZA

 • POBIERZ

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 11 stycznia 2016r.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał poprawka umorzenie i podniesienie 11 stycznia 2016

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 11 stycznie 2016r.

 • POBIERZ

  Wniosek akcjonariusza M4B S.A.11 stycznie 2016r.

 • POBIERZ

  Wniosek grupy akcjonariuszy M4B S.A.11 stycznie 2016r.

 • POBIERZ

  Wniosek akcjonariusza dotyczacy umieszczenia okreslonych spraw w porzadku obrad NWZ 11 stycznia 2016r.

 • POBIERZ

  Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w formie elektronicznej przez osobe fizyczna M4B S.A 11 stycznia 2016r.

 • POBIERZ

  Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w formie elektronicznej przez osobe prawna M4B S.A.11 stycznia 2016r.

2015.12.30 NWZA

 • POBIERZ

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ M4B S.A. 30 grudnia 2015r.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał NWZA 30 grudnia 2015r.

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ M4B 30 grudnia 2015r.

 • POBIERZ

  Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ M4B S.A. 30 grudnia 2015r.

 • POBIERZ

  Wniosek akcjonariusza M4B S.A. 30 grudnia 2015r.

 • POBIERZ

  Wniosek grupy akcjonariuszy.M4B S.A. 30 grudnia 2015r.

 • POBIERZ

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przez osobę fizyczną.M4B S.A. 30 grudnia 2015r.

 • POBIERZ

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przez osobę prawną. M4B S.A. 30 grudnia 2015r.

2014.02.12 NWZA

 • POBIERZ

  Zarząd M4B S.A. informuje o zmianie terminu NWZA z dn 21 stycznia 2014r. g. 12 na dzień 12 lutego 2014r. g. 12.

 • POBIERZ

  Zmiana jest spowodowana nieotrzymaniem informacji o NWZA przez KDPW.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał i porządek NWZA nie uległy zmianie.

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.02.2014r.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał NWZA w dn. 12 02.2014r.

 • POBIERZ

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA w dn. 12.02.2014r.

2013.06.28 ZWZA

 • POBIERZ

  Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2013

2012.06.26 ZWZA

 • POBIERZ

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

 • POBIERZ

  Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2012

2011.06.29 ZWZA

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29.06.2011

 • POBIERZ

  Projekty uchwał ZWZA 29.06.2011

Raporty bieżące EBI

Raporty bieżące ESPI

Raporty okresowe

Dokumenty Spółki

 • POBIERZ

  Aktualne informacje o Spółce

 • CZYTAJ

  Oświadczenie o niestosowaniu wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 • POBIERZ

  Dokument informacyjny (debiut NC)

Kontakt

Aby ułatwić Państwu kontakt z osobą odpowiedzialną za relacje z INWESTORAMI prosimy o przesyłanie pytań, uwag lub propozycji na adres: inwestorzy@m4b.pl

Zaufali nam:

Copyright- 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Digital Signage by M4B S.A.